SRB – TRENG
 

Novida je,
EBRD BAS (Business Advisory Solutions) provajder.
EU-Funded Inno-4-AgriFood konsultantska kompanija.
TURQUALITY® Accredited Management konsultantska kompanija.

Politika Privatnosti

Novida Investment & Consulting D.O.O. pokazuje najveće poštovanje i brigu za industrijska, komercijalna, intelektualna, imovinska i privatna prava. S tim u vezi, želimo da vas obavijestimo o korisničkoj politici i zaštiti vaše privatnosti:

1. “Domen” i “IP” adrese posjetilaca web sajta se automatski snimaju. Ove informacije ne identifikuju lično korisnike već sadrže samo informacije o računaru koji se koristi za pristup našoj web lokaciji. Možemo poslati “cookie” fajlove sa naših servera na pretraživače korisnika web sajta kako bismo dobili informacije o korišćenju naše web stranice i pružili bolje usluge praćenjem interesnih područja. „Cookie“ je mala datoteka koja sadrži niz znakova koji se šalju vašem računaru kada posjetite web-lokaciju.

2. Lični podaci obezbjeđeni od strane korisnika koriste se za komunikaciju s njima pojedinačno ili kolektivno: kako bi ih informisali o inovacijama i razvoju naših proizvoda, usluga, alata i opreme; u cilju obezbjeđenja potvrde naloga; kako bi im omogućili učešće u takmičenjima/kampanjama; da im obezbedimo pravo na korišćenje ili kupovinu proizvoda, usluga, alata i opreme. Ove informacije se, shodno tome, mogu koristiti za obavještavanje korisnika o proizvodima i uslugama koje smatramo prikladnim za njih ili o proizvodima naših partnera ili drugih kompanija koje bi im željele ponuditi privilegovane usluge. Da bi na ovaj način mogli koristiti informacije korisnika, njihova odobrenja se traže tokom registracije naloga na web sajtu. Na isti način, korisnici koji ne žele da primaju e-mailove, mogu biti izuzeti od individualne ili kolektivne e-mail poruke sa vijestima, najavama i novim informacijama o našim proizvodima i/ili uslugama i to klikom na opciju „unsubsribing“.

3. Kada se prikupe podaci, automatski se prepoznaje gdje i za koju svrhu se koristi web stranica; podaci se mogu koristiti za unapređenje naše web stranice i usluga. Podaci obezbjeđeni od strane korisnika web stranice, mogu se koristiti u poslovne svrhe i statističke studije i to kategorizacijom cijele ili pojedinačnih grupa (npr. za mjerenje stepena korišćenja, analizu trendova, mjerenje zadovoljstva, itd.).

4. Privatni podaci korisnika mogu biti sačuvani u bazi podataka ili se mogu koristiti u operacijama i aplikacijama na domaćoj ili prekookeanskoj osnovi. Korisnici će, odobravanjem upotrebe svojih podataka, takođe prihvatiti da se njihovi lični podaci čuvaju i obrađuju u različitim geografskim područjima.

5. Privatne informacije korisnika mogu se dijeliti s trećim stranama koje nude tehnološku i komunikacionu infrastrukture za našu kompaniju, administrativne usluge, odnose s javnošću i/ili usluge oglašavanja i sl., banke i pošte i kurirske kompanije i ostale posrednike u vašim narudžbinama i plaćanjima. Međutim, navedena preduzeća nemaju ovlaštenja da dijele informacije korisnika. Radi vaše sigurnosti i zaštite vaših privatnih podataka, mi kao Novida Investment & Consulting D.O.O., ne čuvamo podatke o kreditnim karticama, podatke o plaćanju i podatke o računu; umjesto toga, takve informacije se skladište i osiguravaju na šifrirani način od strane našeg provajdera.

6. Novida Investment & Consulting D.O.O. koristi neophodne procedure i tehnološku infrastrukturu i vrši potrebne nadogradnje na vrijeme, kako bi osigurali privatne informacije korisnika i spriječili njihovo korištenje od strane neovlaštenih osoba i organizacija.

7. Korisnici ne mogu postavljati brendove, imena, simbole, ikone, informacije, dokumente, metode, alate, opremu, članke, skripte, citate, slike, crteže, figure, vizuelne materijale, fotografije, video, igrice, zvukove i druge intelektualne proizvode ukoliko autorsko pravo pripada drugim kompanijama ili koristiti u komercijalne/promotivne svrhe bez znanja i odobrenja Novida Investment & Consulting DOO. Osim toga, korisnici ne mogu dodavati zaražene datoteke, kodove i druge štetne sadržaje koji su protiv zakona Crne Gore ili kršenja ljudskih prava, uznemiravanja, uvredljivih, štetnih ili zlih namjera. Korisnici su u krajnjoj liniji odgovorni za bilo koje vrste sadržaja u obliku poruka, komentara, itd. koje dodaju na našu web stranicu. Novida Investment & Consulting D.O.O. zadržava pravo provjere, izmjene ili brisanja bilo kojeg sadržaja.

8. U slučaju legitimnog zahtjeva, privatne podaci korisnika koji se obezbjeđuju pod gore navedenim uslovima, mogu se dijeliti s javnim institucijama kao što su tužilađtvo ili policija i to za pravne ili finansijske revizije ili inspekcije koje se odnose na pravne postupke, istrage o prevarama itd.

9. Novida Investment & Consulting D.O.O. zadržava pravo izmjene bilo koje klauzule u “Korisnička politika i zaštita privatnosti”.

10. U slučaju bilo kakve promjene ili predaje vlasništva kompanije, kao i u vezi izmjena u politici korišćenja privatnih podataka i informacija, korisnici će biti unaprijed obaviješteni.

11. Vaše komentare i pitanja u vezi ‘Korisničke politike i zaštite privatnosti’ možete dostavtiti putem e-maila: info@novida.com.tr.
Datum izmjene: 30/06/2019