SRB – TRENG
 

Novida je,
EBRD BAS (Business Advisory Solutions) provajder.
EU-Funded Inno-4-AgriFood konsultantska kompanija.
TURQUALITY® Accredited Management konsultantska kompanija.

Ko Smo Mi?

Novida je efikasan razvoj poslovanja i tržišta; B2B podudaranje; Pristup investicijama, finansijama i podsticajima; Strategija / politika / program; Poslovna, digitalna i kulturna transformacija; Spajanja i akvizicije; Dobavljač i integrator rešenja za inovacije i održivost rešenja.

Kome Smo Posvećeni?

Novida je pouzdani savetnik i pratilac korporacija, kompanija, preduzetnika, investitora i lidera koji transformišu svoje snove u strategije i ostvaruju ih!

Preduzetnik

Investitor

Profesionalan

Menadžer

Međunarodna kompanija

Srednje-velika preduzeća

SME

Porodični biznis

NVO, Javna uprava

Šta Vam Nudimo?

Novida integriše i nudi ključna, agilna, pouzdana, efikasna i efektivna rešenja u skladu sa zahtevima korporacija, investitora, preduzetnika, vlasnika / lidera preduzeća koji sanjaju da omoguće ekomonicijsku, životnu sredinu i socijalnu održivost, razvijajući strategije / politike / programe Pristup / odlazak, ulaganje na međunarodna tržišta, rast i transformacija njihovog poslovanja i kultura. Novida ima kompetentan i iskusan tim i partnere za poslovna rešenja koja transformišu snove u strategije, strategije u stvarni život, a realnosti u održive poslovne rezultate.

Novida omogućuje organizacijama čitav poslovni razvoj i napore na transformaciji putem industrije i tržišnog obaveštavanja zasnovanog na proizvodima; ciljane strategije i definisanje poslovnog modela; izvoz, razvoj tržišta / poslovanja i ulazak na tržište; ulaganja i spajanja / preuzimanja; optimizacija sredstava / resursa i finansijska rešenja; brendiranje i institucionalizacija; operativna izvrsnost; digitalna, kulturna i organizaciona rešenja za razvoj na “brz, spretan, prilagođen, sistematičan i efikasan” način.

Ključni

Agilni

Efikasan

Efektivnan

Pouzdan